Un grătar mai sănătos?

Multe, nenumărate discuții de pe forumurile de nutriție, se învârt în jurul ideii de “grătar sănătos”, există un curent întreg care susține că nu e bine să frigi carnea direct deasupra jarului sau a flăcării, întrucât grăsimea scursă din carne se întoarce pe friptură sub forma unui fum care conține elemente nesănătoase (sună ușor comunist exprimarea, e adevărat).

 În lipsa unui laborator și a cunoștințelor de specialitate care să-mi permită să combat afirmații de felul acesta, pot spune că speranța nu-i pierdută, nu atâta timp cât există un procedeu de gătire pe grătar care se cheamă “la căldură indirectă”.

Ce presupune acest lucru? Presupune că odată încinși cărbunii și odată încins grătarul, folosind un vătrai sau două tăvi construite special, muți cărbunii într-o parte sau alta a recipientului care-i conține, așezând carnea deasupra locului rămas gol. Ea se va găti de la căldura degajată de cărbuni. Sigur, pentru asta e bine ca grătarul să fie echipat cu capac.

Același lucru e valabil și la grătarele alimentate cu gaz, care au de obicei două sau trei arzătoare: după ce e încins grătarul, stingi un arzător și așezi carnea deasupra lui, urmând ca ea să se gătească de la căldura degajată de arzătorul funcțional. Practic, e destul de simplu să scapi de griji, sau măcar să le diminuezi, fără a pierde savoarea fripturilor la grătar.

***************************

A healthier grill?

Many, countless discussions on nutrition forums revolve around the idea of a  “healthy grill”; there is an entire trend which claims that it is unhealthy to grill the meat directly over the coals or the flame because the resulting fat returns to the meat in the form of a smoke which contains unhealthy elements (the wording sounds a bit Communist, truth be told).

 In the absence of a laboratory and field related knowledge which would allow me to fight this kind of assertions, I can say not all hope is lost, as long as there is a grilling method called  ”indirect grilling”.

What does this mean? It means that when the coals and the grill are hot, using a poker and two custom built trays, you shift the colas to one side or another of the container, placing the meat over the  empty side. The meat will cook from the heat released by the colas. Of course, for this purpose, the grill should have a lid.

The same holds true for the gas  grills, which usually  have  two or three burners; after the grill is heated up, one burner is turned off and the meat is placed on top of it. This way the meat cooks from the burner which is on. It is quite easy to get rid of any worries, or at least diminsh them, without losing the grill flavour.