Sare pentru carne

Carnea maturată nu are nevoie de marinare. Acest fapt nu exclude însă marinarea, care poate fi făcută după bunul plac al celui care gătește. Dacă ea nu e dorită, o minimă condimentare a cărnii este indicată. Cel mai comun și mai simplu condiment pentru carne este sarea de bucătărie, clorura de sodiu adică.

Există multe tipuri de sare, unele ieftine, unele scumpe, unele potrivite pentru carne, unele nerecomandate. Dacă vorbim despre fripturi, nu recomand sarea fină, oricare ar fi proveniența sa. Se dizolvă prea repede și contribuie la extragerea sucurilor din carne. Și sarea cu granule mari sau sub formă de fulgi face acest lucru, însă mult mai încet. Am mai discutat despre asta, nu insist aici.

Am fost întrebat adesea dacă sarea din Hawaii e mai bună decât sarea roz din Himalaya, dacă sarea de mare e mai bună decât sarea de salină, dacă sarea iodată e nocivă sau nu. În ceea ce mă privește, toate-s bune și toate-s rele. E nevoie de sare pentru a potența gustul și pentru a echilibra o mâncare. Problemele apar dacă folosești prea multă sare. Cum știi că ai pus prea multă sare? Simplu: în loc să simți gustul ingredientului principal din farfurie, respectiv al cărnii în cazul de față, simți gustul sării. Asta înseamnă să sarea a depășit deja rolul de potențator de gust, și-a depășit atribuțiile și comite un abuz (din cauza alimentelor procesate intens pe care le consumăm frecvent, avem o înclinație nesănătoasă către abuzul de sare, lucru care ne costă și din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere al gustului).

Sigur, aș recomanda o sare mai puțin procesată, o sare care nu a fost purificată prin mijloace chimice, o sare fără adaosuri artificiale. Dacă aș recomanda sarea neagră în locul cele roz sau invers? Nu pot face asta, consider că-i o chestiune de gust, până la urmă. Gustați mai multe tipuri de sare și alegeți-l pe cel care vă place cel mai mult. Eu prefer sarea Maldon, sub formă de fulgi. E cea mai gustoasă, după gustul meu.

Mai multe lucruri interesante despre sare (inclusiv despre legătura românilor cu sarea), aici.

***********************

Matured meat does not require marinating. However, this does not exclude marinating; it’s up to the person who cooks. If marinating is not wanted, a minimal seasoning is required. The most common and simplest meat seasoning is table salt, that is, sodium chloride. There are various types of salt, some cheap, some expensive, some which are suitable for meat, some which aren’t. When it comes to steaks, I do not recommend fine salt, no matter its origin. It dissolves too quickly and it contributes to extracting juices from meat. Largely granulated salt or salt flakes also do this, but at a much slower pace. I have discussed this topic before, I will not insist on it.
I have often been asked if Hawaii salt is better than pink Himalayan salt; if sea salt is better that mine salt, if iodized salt is harmful or not. As far as I’m concerned all are good and all are bad. Salt is required to enhance flavor and to balance a dish. Problems occur if too much salt is used. How do you know you have used too much salt? Easy: instead of tasting the main ingredient in the dish, of meat in this case, you feel the taste of salt. This means that salt has gone beyond its role of taste enhancer; it has overstepped its bounds and it’s abusing our taste buds (due to the highly processed foods we eat frequently, we have an unhealthy penchant for salt abuse, which is costly in terms of both health and taste).

 Surely, I would recommend a less processed salt, a salt which has not been purified chemically, without artificial additives. If I would recommend black salt instead of pink salt or the other way around? I cannot do this; I believe it is a matter of taste, after all. Taste several types of salt and choose the one you like the most. I prefer the Maldon salt flakes. They’re the most flavorful, for my tasting.

You can find other interesting information about salt (including the Romanians’ connection with salt) here.