Marmorarea

La ce se referă termenul “marmorare”, când vorbim despre vită? De unde vine marmorarea? La ce e bună ea? E de căutat sau de ocolit? Întrebări scurte care caută răspunsuri la fel de scurte însă, dacă-i posibil, concludente.

Da, e posibil. Sunt multe de spus despre marmorare, dar, deoarece nu facem școală aici ci încercăm să ne punem la punct cu anumite informații, voi spune puține, respectiv câteva noțiuni și idei elementare:

1) Termenul se referă la aspectul cărnii de vită care conține suficient de multă grăsime intramusculară pentru a forma un model asemănător unei plăci de marmură. Adică, are grăsime vizibilă cu ochiul liber.

2) Marmorarea are două surse principale, pe de o parte genetica, adică selecționarea și/sau încrucișarea raselor de carne, pe de altă parte, alimentația animalelor, care, pentru o marmorare mai evidentă, conține mai multe grâne/porumb decât în mod obișnuit. De aici trebuie să înțelegem că un animal care se hrănește mai mult cu iarbă sau fân, nu va dezvolta prea multă grăsime intramusculară.

3) Gradul de marmorare al unei bucăți  de carne e direct proporțional cu frăgezimea fripturii făcute din bucata respectivă. Mai multă grăsime intramusculară=o friptură mai suculentă.

4) În urma faptului expus la punctul 3, punctul 4 vine cu o concluzie evidentă: da, e de căutat o carne cât mai marmorată.

Întrucât marmorarea vine cu un cost suplimentar, e just să presupunem că o bucată de carne crește atât în preț cât și în valoare, odată cu creșerea gradului de marmorare.

************************

What does “marbling” refer to when considering beef? What causes marbling? What is its use? Is it something to look for or to avoid? Short questions that call for equally short answers, but which should be, if possible, conclusive.

Yes, it is possible. There is much to say about marbling, but, as our purpose here is to sort through the information available, not to deliver a lecture, I won’t go into detail; I’ll just talk about a few elementary notions and ideas.

1) The term refers to the appearance of beef meat containing enough intramuscular fat to form a pattern similar to a marble tile. In other words, it contains fat visible to the naked eye.

2) Marbling has two main sources: firstly, genetics, more exactly, the selection and/or the crossbreeding between meat cattle breeds and secondly, animal nutrition, which should contain a higher amount of grains/maize than customary so as to obtain a higher degree of marbling. It follows then that an animal that mainly feeds on grass or hay won’t develop much intramuscular fat.

3) The degree of marbling of a cut of meat is directly proportional to the tenderness of the steak made out of that cut. The more intramuscular fat = the juicier the steak.

4) Following what was mentioned at point 3), now we come to the obvious conclusion: yes, you should look for higher levels of marbling in meat.

As marbling is obtained at higher costs, it is fair to assume that the higher the degree of marbling in a cut of meat, the higher its price and value will be.

Read more