Despre sursa de căldură

“Ce să-mi iau, plită electrică sau cu gaz, grătar pe cărbuni sau cu rocă vulcanică?”. Dincolo de considerentele economice, întrebarea are alte două sensuri, respectiv “ce sursă de căldură mă va ajuta să gătesc mai ușor” respectiv “ce sursă de căldură mă va ajuta să gătesc mai gustos”. Ca să răspund pe scurt, “it’s all in your head”, adică totul pleacă din mintea ta.

 Ca să răspund mai pe larg, dați-mi voie să vă spun că am gătit folosind electricitate, inducție, gaz, rocă vulcanică, lemn, cărbuni, căldură directă, căldură indirectă, foc deschis direct pe ingredient, cuptoare mai “deștepte” sau mai puțin sofisticate. Tone de mâncare în ultimii 20 de ani. Am fript, prăjit sau copt tone de carne (asta ca să ajung la subiectul acestui site) folosind diverse tehnici și surse de căldură. Concluziile sumarizate sunt mai jos:

– sursa de căldură care ajută cel mai mult din punct de vedere psihologic este focul. E mai ușor să controlezi ceea ce vezi. Intensitatea curentului electric sau a inducției electromagnetice sunt concepte prea abstracte, vizualizarea flăcării ne ajută să ajungem mai ușor la intensitatea dorită.

– cu puțină practică, inducția dă rezultate mai bune și mai rapide. E cea mai rapidă sursă de căldură pentru gătit dintre cele care se folosesc pe scară largă.

– electricitatea e destul de leneșă când vine vorba de gătit și se pretează mai bine la cuptor decât la plită, se pretează mai bine la gătit încet decât la gătit rapid.

– când frigi o bucată de carne pe grătar, diferențele date de cărbuni/lemn/gaz/electricitate/rocă vulcanică sunt insesizabile din punct de vedere al calității fripturii, aici fiind mult mai importante și mai sesizabile calitatea cărnii în sine, asezonarea și priceperea celui care frige carnea. Din punct de vedere al gustului, diferențele sunt de asemenea mici și neimportante în cazul unei frigeri de scurtă durată (9-12 minute) în spațiu deschis (adică fără capac la grătar), ele fiind notabile doar în cazul gătitului la temperatură joasă, timp îndelungat (minim 35 de minute), eventual în incintă. Toate legendele din jurul friptului la foc de lemne sau cărbuni sunt…legende, povești de marketing sau chestiuni care țin de memoria afectivă (am fost atunci cu tata la pădure și am mâncat clisă friptă la flacără sau ciuperci pe piatră, deci astea-s cele mai bune feluri de a frige ceva).

– e mult mai ușor/eficient/intens/ofertant din punct de vedere al gustului să obții gust de fum pe fripturi folosind așchii din lemn de esență tare/nobilă puse într-un plic din folie de staniol pe grătarul electric sau cu gaz/rocă vulcanică, alături de carne, sub un capac, funcționează în cele 9-12-15 minute de care ai nevoie pentru a frige carnea.

– nu trebuie să credeți pe cuvânt nimic din ce am scris mai sus, testați și alegeți ce vă convine mai mult, acestea sunt doar rezultatele experienței mele.

********************************

“What should I get: electric or gas hob, charcoal or lava rock grill?”Beyond the financial implications, the question bears two other meanings: “What heat source will help me cook more easily”; “What heat source will help me cook tastier dishes” respectively.

The short answer is, “It’s all in your head”.  For a more elaborate answer, let me tell you that I have cooked using electricity, induction, gas, lava rock, wood, charcoal, direct heat, indirect heat, open fire applied directly on the ingredient, “smart”  or less sophisticated ovens. I have cooked tons of food over the last twenty years. I have grilled, fried or roasted tons of meat (to get to the subject of this site) using various techniques and heat sources. The conclusions are summarized below:

-fire is the most helpful heat source from a psychological standpoint. It is easier to control what you can see. The intensity of the electric current or of   electromagnetic induction is too abstract a concept; visualizing the flame helps us reach the desired intensity more easily.

– with some practice, induction yields better and faster results. It’s the fastest large scale heating source for cooking.

-electricity is quite lazy when it comes to cooking and it is better suited for oven than the hob; it is more suitable for slow cooking than fast cooking.

-when you cook a cut on the grill, the differences among charcoal/wood/gas/electricity/lava rock are insignificant in terms of steak quality; the quality of the meat itself, seasoning and the cook’s skill are more important and more discernible. In terms of flavour, the differences are also small and irrelevant in the case of quick frying (9-12 minutes) in open space ( that is, grilling without lid); these differences are noticeable only in the case of low and slow cooking ( at least 35 minutes), possibly  in an enclosure. All the legends about grilling on wood fire or charcoal are nothing but legends, marketing stories or matters pertaining to the affective memory (“I went into the woods with my father and we ate flame-roasted bacon or hot-rock mushrooms, so these are the best grilling methods.”).

– in terms of flavour, it is easier/more effective/ more intense/ more offering to obtain  smoked flavoured steaks  using  hardwood/ noble wood chips wrapped in a foil envelope, placed on the electric or gas grill/ lava rock, next to the meat, under a lid; it works during the 9-12-15 minutes you need to cook the meat.

-you don’t have to take my word for any of the above, test and choose whatever suits you best; these are the results of my experience only.