Cum, frigi un steak de 1 kilogram?

În România nu prea vezi fripturi de felul acesta. Motivele sunt multe (nu se prea vând cut-uri de un kilogram sau mai mult, nu se vând pentru că nu se cer, oamenii sunt speriați de dimensiune, uneori sunt speriați de preț, mulți se gândesc că-i prea mare bătaia de cap să frigi o astfel de bucată etc) și, deși nu mi-am propus să le demontez, voi veni azi cu câteva argumente în favoarea steakului de un kilogram. În ceea ce privește răspunsul la întrebarea din titlu, el se găsește în linkul de la punctul 3, citiți cu atenție și veți înțelege de ce am preferat link și nu să scriu încă o dată aceeași poveste). 

1) Când frigi o bucată de carne mare, pierderea ta e mai mică (adică ea nu scade la frigere la fel ca o bucată mică, spre exemplu, bucata pe care am fript-o zilele trecute a pierdut 12% la frigere).

2) Dintr-o singură friptură hrănești 6-8 oameni. Sigur, dacă ești singur sau sunteți doar doi, o friptură de felul acesta poate fi prea mult. Partea bună e că odată friptă, dacă nu exagerezi cu ținutul pe foc, carnea e foarte bună inclusiv rece, în sandwichuri și salate, chiar și a doua zi.

3) Să frigi o bucată de carne groasă de 3-4 centimetri e ușor, indiferent cât e de mare suprafața cărnii. În fond, grosimea, temperatura de frigere și timpul sunt factorii care contează, suprafața e neglijabilă atâta timp cât ai o tigaie sau un grătar suficient de mari pentru a o cuprinde în totalitate (trebuie să ai grijă ca toată suprafața cărnii să capete căldură în mod egal).

4) O bucată mai groasă poate să-ți ofere o crustă mai groasă (despre curstă și formarea ei, în curând, tot aici), lucru care-i chiar important, dacă apreciezi gustul.

5) Să frigi bucăți mari de carne e spectaculos, fără îndoială. Atâta timp cât poți să justifici actul prin cele enumerate mai sus, nu te teme și aruncă pe grătar o felie generoasă de ceafă de mânzat, de antricot ori vrăbioară, te asiguri în felul ăsta că petrecerile tale vor fi ținute minte mult timp:).

************************

One doesn’t come across this kind of steak too often in Romania. The reasons are manifold  (cuts of one kilogram or more are not too often on sale, they are not on sale because there is no demand, people are put off by the size, sometimes by the price, many believe there’s too much trouble cooking such a cut and so on). Even if I have not set out to disprove these reasons, I will present you several arguments in favor of the one kilogram steak. Regarding the answer to the question in the title, it can be found in the link at point 3; read carefully and you’ll see why I went for the link instead of writing the same story all over again.

1)When cooking a large cut, the lost weight is smaller (meaning the cut does not shrink in the same way as a small cut; for instance, the cut I cooked the other day shrank by 12%).

2) You feed 6-8 people from the same steak. Surely, if you are alone or if there are only two persons, this kind of steak can be too much. The positive side is that once cooked, if you don’t exaggerate with the heat exposure, the meat is quite tasty even when it’s cold, in sandwiches and salads,   even on the next day.

3) It is easy to cook a 3-4 centimeter thick meat cut, no matter how large the meat surface is. After all, thickness, cooking temperature and time are the relevant factors; the surface is insignificant  as long as  you have a frying pan or a grill large enough to contain the meat entirely  (you have to make sure that the meat surface is exposed to heat uniformly).

4) A thicker cut can provide a thicker crust (about crust and its formation, soon on this site), which is quite important, if you relish the taste.

5) Cooking bigger cuts is spectacular, undoubtedly. As long as you can account for it through the points above, have no fear and throw on the a grill a generous cut of pork butt,  rack or strip loin; I can assure you this way your parties will be long remembered :).