Cum asezonezi o friptură de vită

Dragii mei, am mai scris aici despre marinare, maturare și mirodenii sau sosuri pe care le poți folosi la vită, vițel, miel. Azi vreau să mă refer pe scurt la asezonarea clasică, poate cea mai întâlnită și, fără îndoială, cea mai simplă dintre toate, cea cu sare și piper.

Folosim sarea și piperul din cele mai vechi timpuri și totuși, nu ne iese de fiecare dată. De ce? Pentru că nu ținem cont de cele patru lucruri esențiale legate de aceste condimente:

1) Sarea trebuie să fie grunjoasă sau fulgi. O sare fină se va dizolva repede pe suprafața cărnii, care e umedă, și va conduce la o deshidratare rapidă a acesteia, lucru contraindicat.

2) Piperul trebuie să fie zdrobit proaspăt, în granule mari. Piperul măcinat își pierde proprietățile aromatice în timp și, în plus, se arde foarte repede, devenind amar.

3) Sarea și piperul trebuie să fie presărate pe ambele părți ale fripturii (sau de jur împrejur, de la caz la caz) din belșug. Nu poți pune prea mult, carnea nu poate accepta surplusul. În plus, condimentele vor forma crusta fripturii.

4) Timpul petrecut de condimente pe friptură nu trebuie să fie mai scurt de 5 minute ori mai lung de 15 minute. E nevoie de cinci minute pentru ca sarea și piperul să facă priză bună la carne, e nevoie de cinci miunte pentru ca piperul să se umezească suficient de mult și să nu se ardă. Apoi, dacă perioada depășește un sfert de oră, sarea, fie ea grunjoasă ori fulgi, se dizolvă și începe să lucreze la deshidratarea cărnii. Dacă avem o friptură groasă de 3,5-4 cm nu e o problemă serioasă, dacă avem o friptură groasă de 2 cm, nu o să ne placă prea tare.

**************************

My dear readers, I have written here on other occasions about marinating, maturation and seasoning or sauces that can be used for beef, veal,  lamb. Today I would like to discuss briefly about the classic seasoning, perhaps the most  widespread and, undoubtedly, the simplest of them all, salt and pepper seasoning.

We use salt and pepper from the oldest of times, and yet, not successfully on each occasion. Why? Because we disregard four essential aspects  about these condiments:

1) The salt must be coarse or in flakes. Fine salt dissolves quickly on the meat surface, which is moist, and it will lead to a quick dehydration of the meat

2) The pepper must be either freshly ground or in large granules. Powder pepper   loses its aromatic properties in time and besides it burns very quickly, which makes it bitter.

3) Salt and pepper must be sprinkled   plentifully on both sides of the steak (or all around, as the case may be). You can’t sprinkle too much, the meat will not take in the excess seasoning. Besides, the seasoning will make up the coating.

4) The time spent by the seasoning on the meat should not be shorter than 5 minutes or longer than 15 minutes. Five minutes are necessary for salt and pepper to stick well to the meat; pepper needs five minutes to become moist enough so that it will not burn. If the timing is over a quarter of an hour, salt, whether coarse or in flakes, dissolves and it starts to dehydrate the meat. If the steak is 3.5-4 cm thick, it’s not a problem, but if the steak is 2cm thick, we’re not going to like it too much.

Read more