De ce cumpăr miel din Noua Zeelandă

De când am lansat acest site, primesc des întrebări de genul “cu vită românească nu se poate?”, “dacă taie mama cocoșul și mi-l dă, pot face friptura asta?”, “mielul românesc are ceva, de ce trebuie să cumpăr de Noua Zeelandă?” etc. Nici măcar nu-i complicat să răspund acestor întrebări, puteam să fac din acest subiect o primă și foarte lungă postare. Am ales în schimb să răspund întrebărilor pe măsură ce apar. Și apar. Să le luăm pe rând:

1) De ce cumpăr miel din Noua Zeelandă (ar putea fi și Australia, să zicem)? Pentru că e foarte bun la gust, pentru că se găsește și în alte zile decât cele de Paști, pentru că e crescut special pentru carne și nu am pățit niciodată să nu fie fraged, pentru că e ușor de gătit și pentru că dacă nu-i miel e berbecuț și e încă mai bun la gust. Dacă România ar oferi un produs similar la o calitate apropiată, aș prefera să cumpăr produsul românesc. Încă n-am ajuns acolo dar mai sper. Întrucât nu pot să fiu și bucătar și crescător de animale, voi căuta în continuare cel mai bun produs pentru rețetele mele și-i voi îndemna pe crescători să aibă curaj și încredere. Rolul acestui site nu-i doar acela de a promova produsele marca Gurmand Apetit ci și acela de a încuraja piața să producă și să ofere un anumit tip de calitate. Consider că trebuie să începem să ne raportăm serios și sincer atât la ce ne oferă piața locală cât și la lucrurile pe care alții le fac, deocamdată, mai bine decât noi.

2) De ce nu aleg în primul rând vită românească? Pentru că, deși se fac eforturi pentru a crește vite pentru carne în România, aceste eforturi sunt încă timide și încă la început. Vitele pentru carne se cresc după o anumit rețetă, rețetă care include soiul, alimentația și alternanța tipurilor de alimentație, spațiul de creștere, vârsta sacrificării și maturarea. Noi, românii, suntem în căutarea rețetei potrivite pentru noi ca producători. Ca și consumatori începem să știm ce vrem, să știm spre ce tindem. Sunt lăudabile eforturile producătorilor locali și le încurajez. Știu în același tip că această perioadă de căutări, care poate dura 4-6-10 ani, poate mai mult, nu oferă constanța pe care o cere plătitorul, conumatorul final. Dacă nu am avea deschidere către producția din exterior, am plânge în continuare lângă tigaie, întrebându-ne de ce am vrut steak și am gătit talpă.

3) Cum pot să frăgezesc cocoșul din gospodăria mamei mele? Nu pot. Pentru că mama nu e crescător de păsări de meserie, ea crește păsări “după ureche”. Și obține ouă incredibil de bune (mulțumesc, mamă), pentru că pentru ouă le crește în primul rând. Și obține o carne fermă și gustoasă, perfectă pentru supe, decentă în papricașuri și tocănițe, dar cam atât. Dacă vrei pui copt ori fript ori rotisat așa cum vezi la televizor, în revistele de gastronomie sau pe internet, trebuie să cauți un pui crescut special pentru carne, după o rețetă asemănătore cu aceea descrisă mai sus. Altfel, poți să marinezi carnea cât vrei, poți să o fierbi în oala sub presiune și apoi să o coci încet, poți să o acperi de legume și s-o pui sub vid, tot n-o să obții altceva decât un rezultat parțial satisfăcător.

Lucrurile sunt de fapt simple. În bucătărie ai mereu o mulțime de opțiuni. E important să alegi mereu ce-i mai bun. Lucrul acesta va stimula producția de ingrediente bune. Poate mă înșel, dar așa văd eu lucrurile.

Adrian Hădean

 **************************************

Why do I buy New Zealand lamb?

Ever since I launched this site, I’ve been asked often “Can’t Romanian beef be used?”, “If Mom cuts the rooster and gives it to me, can I make this roast?”, “Is there something wrong with the Romanian lamb? Why do I have to buy New Zealand lamb?” etc. It’s not even complicated to answer these questions; I could have turned this into an initial and very long post. Instead, I’ve decided to answer questions as they show up. And they do show up. Let’s take them one at a time:

1) Why do I buy New Zealand lamb (it could be lamb from Australia, let’s say)? Because it is extremely tasty, because it is readily available at times other than Easter, because it is especially raised for meat and it has proved to be tender on all occasions, because it can be cooked easily and because if it’s not lamb, it’s ram which is even tastier. If Romania offered a similar product of a similar quality, I’d rather buy the Romanian product. We’re not there yet, but I still have hope. Since I can’t be both a cook and a breeder, I will keep searching for the best produce for my recipes and I ask the breeders to have courage and faith. The role of this site is not only to promote the Gurmand Apetit products, but also to encourage the Romanian market to produce and provide a certain degree of quality. I believe we should start taking into consideration seriously and honestly  what the local market has to offer and what the others  do, for the time being, better than us.

2) Why don’t I choose firstly Romanian beef? Because, despite the efforts   put into raising beef cattle in Romania, these efforts are still shy and at an incipient level. Beef cattle are raised according to a formula which takes into consideration the breed, the   food and food alternation, the space where the cattle are raised, the slaughter age and the maturation. We, Romanians, are in search of the suitable recipe for us as producers. As consumers, we are beginning to know what we want, to know where we are heading to. The efforts of the local producers are commendable and I encourage them. At the same time, I know that these search time, which can last 4-6-10 years, maybe more, does not provide the constancy the payer, the end user demands. If we didn’t open to   external production, we would still complain next to the frying pan, wondering why we wanted a steak and we ended up with a rubber sole.

3) How can I tenderize the rooster from my mother’s farm? I can’t. Because my mother is not a professional fowl farmer, she is raising fowl “by sight”. And she gets incredibly tasty eggs (thank you, mother) because she raises   fowl   for eggs to begin with. And she obtains a firm and tasty meat, perfect for soups, decent for stews, but that’s   about it. If you want a baked  , a fried or a  spit-roasted chicken like you’ve seen on TV, in the cooking magazines or on the internet, you have to look for the chicken raised for meat, for a recipe similar to the one described above. Otherwise, you can marinate the meat for as long as you want, you can boil it in the pressure cooker and then roast it slowly, you can cover it in vegetables and cook it in vacuum; you will get nothing but a partly acceptable result.

Things are in fact simple. In the kitchen, you always have a multitude of options. It is important to always choose what’s best. This will stimulate the production of quality ingredients.  I may be wrong, but this is how I see things.

Adrian Hădean